Novi pravni okvir za zaštitu podataka o ličnosti

Politika privatnosti
Ko smo mi ?
 • Roaming Electronics, Triše Kaclerovića 27 L, marketing@roaming.rs obrađuje vaše podatke o ličnosti.
 • Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, DPO dpo@roaming.rs
Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo
 • Roaming Electronics prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
  • Email adresa
  • Ime i prezime
  • Broj telefona
  • Adresa stanovanja
Svrha obrade i pravni osnov
 • Roaming Electronics koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
  • Kreiranje korisničkih naloga
  • Pružanje osnovnih usluga
  • Obrada transakcija
  • Korisnička podrška
  • Komunikacija sa korisnicima
  • Ponude novih proizvoda i usluga
 • Roaming Electronics podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
  • Pristanak
  • Pristanak možete povući u svakom trenutku.
Korisnici podataka
 • Pristup vašim podacima imaju
  • IT podrška
  • Korisnička podrška
  • Ostala treća lica
  • Kurirska služba
Zaštita podataka
 • Roaming Electronics štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
  • Enkriptovanje podataka
  • Antivirus zaštita
 • Roaming čuva Vaše podatke samo dok postoji svrha i osnov za to u skladu sa Zakonom. Podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa, obrađivaćemo sve dok traje ugovorni odnos sa licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada smo u obavezi da podatke čuvamo i nakon okončanja ugovornog odnosa sa licem na koje se podaci odnose, na osnovu relevantnih zakona, saglasnosti lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa licem na koje se podaci odnose). Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija, odnosno za izvršenje ugovora, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji. Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti obrađujemo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja Vaše saglasnosti. Na primer, ukoliko se odjavite sa Newsletter-a, obrisaćemo Vaš podatak o email-u, osim ukoliko ste Vašu email adresu podelili sa nama i za druge svrhe.
Automatizovano donošenje odluka i profilisanje
 • Roaming Electronics ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.
Transfer podataka o ličnosti van EU
 • Roaming Electronics ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.
Transfer podataka o ličnosti van Srbije
 • Roaming Electronics ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije
Prava građana
 • Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
  • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
  • Pristup vašim podacima o ličnosti;
  • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
  • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
  • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
  • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
  • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
  • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.
 • Prava možete ostvariti kontaktiranjem Roaming Electronics na sledeće načine:
  • Adresa Triše Kaclerovića 27L
  • dpo@roaming.rs
Nadležni organ
 • Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.