ISPORUKA
  1. Proizvodi koje poručite putem našeg Sajta biće dostavljeni na Vašu adresu putem kurirske službe.
  2. Na stranici proizvoda, jasno je naznačeno stanje proizvoda. Ukoliko je proizvod dostupan za kupovinu moguća oznaka je „na stanju“. Poručeni proizvod/proizvodi koji su u trenutku poručivanja imali oznaku „na stanju“ biće vam isporučeni u roku od maksimalno 5 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane Roaming Electronics-a. Uz obaveštenje kupcu na imejl će stići i ugovor o prodaji na daljinu, obrazac za odustanak od ugovora, izjava o saobraznosti i račun-otpremnica.
  3. Poručeni proizvodi dostavljaju se Vama lično ili licu koje ste naznačili kao primaoca pošiljke u roku od 5 radnih dana. Isporuka o roku ne predstavlja bitan element Ugovora.
  4. Pošiljka se dostavlja na adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje. Isporuka se vrši radnim danima u periodu od 9 do 21 časova.
  5. U slučaju da kurirska služba ne zatekne nikoga na adresi isporuke, kurir će Vas kontaktirati telefonom radi dogovaranja novog termina isporuke. Ukoliko i nakon toga dostavljanje ne bude moguće krivicom Kupca, odnosno lica koje je naznačeno kao primalac pošiljke, Kupac će biti dužan da snosi troškove vraćanja pošiljke Prodavcu, a Ugovor će se smatrati raskinutim.
  6. Isporuka je besplatna.
  7. Rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca u trenutku predaje proizvoda Kupcu.
  8. Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome obavestiti Kupca bez odlaganja („Viša sila“)
  9. Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 15 kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno jedanput. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, odnosno ukoliko Roaming Electronics čuva proizvode, Potrošač je dužan da plati naknadu od 1 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS) na dan po svakom pojedinačnom komadu proizvoda koji se čuva.
POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE
  1. Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba Kupac je dužan da potpiše otpremnicu (odnosno račun-otpremnicu), koju kurirska služba zadržava kao potvrdu o preuzimanju pošiljke. Kupac pošiljku ne pregleda na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h da izjavi reklamaciju kurirskoj službi.
OTKAZIVANJE ISPORUKE
  1. Kupac ima pravo da otkaže isporuku u bilo kom trenutku, slanjem mejla na oliver.majstorovic@roaming.rs.
  2. Ukoliko je isporuka otkazana pre nego što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa plaćenog za proizvode i isporuku.
  3. U slučaju otkazivanja porudžbine nakon što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda Prodavcu.
  4. Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj 0648161236 ili e-maila na adresu: oliver.majstorovic@roaming.rs. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što se može uraditi u bilo kom momentu.